Kekhawatiran Akan Menghambat Tindakan

Pagi planners.. Kekhawatiran akan menghambat tindakan, tiadanya tindakan menuntun pada tidak adanya pengalaman, tiadanya pengalaman menuntun kita pada ketidaktahuan, dan ketidaktahuan akan melahirkan kekhawatiran. -John C. Maxwell- Ketakutan jika tidak disikapi dengan baik, justru akan melahirkan sejumlah kekhawatiran baru.