Impian-Impian Jangka Menengah

Siang planners.. Setelah Anda merancang impian-impian jangka pendek, kini saatnya Anda merancang impian-impian jangka menengah. Impian-impian yang termasuk impian jangka menengah adalah impian yang ingin Anda capai dalam jangka waktu 5-10 tahun dari sekarang. Seperti halnya impian jangka pendek, buatlah impian jangka menengah tersebut se-spesifik mungkin. Jika perlu sertakan pula foto impian Anda. Sebagai contohLanjutkan membaca “Impian-Impian Jangka Menengah”